Lesgeld

Jaarlijks worden rond 1 mei door het bestuur van SMG de nieuwe lesgelden en de bijbehorende algemene voorwaarden voor het volgende schooljaar vastgesteld. De bedragen van deze lesgelden vindt u hier. De algemene voorwaarden vindt u hier.