Ons aanbod

Algemeen
Stichting Muziekonderwijs Grootegast (SMG) is een stichtingsvorm waarbij het bestuur van de stichting faciliterend is aan de docenten en de coördinator. De docenten en coördinator zijn allen zelfstandige ondernemers. De lesgelden worden door de docenten rechtstreeks aan de leerlingen gefactureerd. 

Muziekonderwijs in de gemeente Grootegast wordt mede mogelijk gemaakt vanuit een subsidieovereenkomst dat vastgelegd is in een contract met de gemeente Grootegast. Het doel van deze subsidiëring is enerzijds het bevorderen van de kunstzinnige bevordering in de ruimste zin en anderzijds het realiseren van de mogelijkheid tot kwalitatief goed muziekonderwijs in de gemeente Grootegast. 

Bestuur
Het stichtingsbestuur van Stichting Muziekonderwijs Grootegast bestaat geheel uit vrijwilligers, zijn allen woonachtig in de gemeente Grootegast en hebben allen affiniteit met het muziekonderwijs. De gegevens van de bestuursleden vindt u elders op deze site.

Lesgeld
Jaarlijks worden rond 1 mei door het bestuur van SMG de nieuwe lesgelden en de bijbehorende algemene voorwaarden voor het volgende schooljaar vastgesteld. De bedragen van deze lesgelden vind u elders op deze site.