• darkblurbg
  Blazers talent
  Stichting Muziekonderwijs Grootegast
 • darkblurbg
  Theateruitvoering april 2018
  Stichting Muziekonderwijs Grootegast
 • darkblurbg
  Kinderkoor kick-off Jeugd Cultuur Fonds
  Stichting Muziekonderwijs Grootegast

Algemene muzikale vorming

Het eerste jaar AMV houdt in het leren kennen en omgaan met verschillende soorten muziek. Centraal hierin staan stemvorming en het leren van liederen. Door het bewegen, dansen en tekenen op muziek leren de kinderen met muziek omgaan en zichzelf met muziek in verbinding te zetten.

AMV-lessen (buitenschools)

Het eerste jaar AMV houdt in het leren kennen en omgaan met verschillende soorten muziek. Centraal hierin staan stemvorming en het leren van liederen. Door het bewegen, dansen en tekenen op muziek leren de kinderen met muziek omgaan en zichzelf met muziek in verbinding te zetten. Tijdens de lessen wordt met ritme-en Orff-instrumenten geëxperimenteerd. Ook worden onconventionele instrumenten, zoals gebruiksvoorwerpen en het eigen lichaam gebruikt om te musiceren. Op speelse wijze leren de kinderen basiskennis over noten-en pauzenwaarden, toonhoogte en instrumentenkunde.

In het tweede jaar AMV (ervan uitgegaan dat aan het eerste jaar is deelgenomen) wordt het werk van het eerste jaar voortgezet. Muziek wordt verder door zingen, bewegen, uitproberen en meespelen ontdekt. In dit jaar wordt mogelijk de blokfluit bij de lessen betrokken om het noten lezen en het samenspel (1-en meerstemmig) te oefenen.

Verder worden er verschillende instrumenten, hun klank, speel- en bouwwijze en functies besproken en uitgeprobeerd. Hierbij worden ook “experts” uitgenodigd die hun instrumenten voorstellen aan de kinderen. Ook staan grondbeginselen van de harmonieleer en muziekgeschiedenis op het programma.

Inschrijven kan vanaf de basisschoolleeftijd van groep 3.

AMV-lessen op de basisschool (binnenschools)

Op bijna alle basisscholen in de gemeente Grootegast worden door docenten van SMG vooral projectmatig muziekles gegeven. De lessen variëren van amv-lessen tot instrumentale- en vocale lessen, zoals: 'werken met muziek rondom prentenboeken' in de onderbouw, 'amv-lessen en zingen in de klas' in de middenbouw en in de bovenbouw instrumentale lessen als 'slagwerker in de klas' of 'blaasinstrumenten' in de klas. 

Deze lessen worden vooral mogelijk gemaakt vanuit verschillende provinciale en landelijke subsidieregelingen: a. Cultuureducatie met Kwaliteit, b. Impuls voor brede scholen voor cultuur, c Impulsregeling Muziekonderwijs en d. Professionaliseringsregeling via Fonds voor Cultuur Participatie (FCP), een regeling voor deskundigheidbevordering van leerkrachten. In deze laatste regeling wordt gewerkt vanuit de Living Lab aanpak; de leerkracht leert van de vakdocent muziek en andersom.

Ten aanzien van productontwikkeling (o.a. van digitaal muziekbord en ondersteuning scholing voor vakdocenten) heeft SMG zich aangesloten bij de vereniging De Toonzetten. De Toonzetten is een vereniging van 11 muziekscholen/kunstencentra in de provincie Groningen.