• darkblurbg
  Blazers talent
  Stichting Muziekonderwijs Grootegast
 • darkblurbg
  Theateruitvoering april 2018
  Stichting Muziekonderwijs Grootegast
 • darkblurbg
  Kinderkoor kick-off Jeugd Cultuur Fonds
  Stichting Muziekonderwijs Grootegast

Project “Muziek en drama als motor voor belevend lezen”

Drie basisscholen uit de regio heben het afgelopen jaar ervaring opgedaan met toneellezen.  Groep 5/6 vindt toneellezen een uitdagende vorm om technisch, begrijpend en belevend lezen vorm te geven. “Alle leerlingen vinden het leuk, maar zwakke lezers bloeien open laten zien dat je met wat oefening leuke dingen kunt laten horen. De kinderen zijn enthousiast en gaan fanatiek oefenen. Ze geven elkaar tips en lossen samen problemen op. Ze zijn zeer betrokken als lezer én als toeschouwer. Er is gewerkt met toneellees verhalen waar ook passende liedjes bij werden verstrekt. Het functioneel inzetten van muziek bij toneellezen is onderbelicht gebleven. Vanuit de aanpak via de Living Lab( een tweejarig project in het kader van Fonds Cultuureducatie) waarbij muziekdocent en leerkracht samen nadenken over de gecombineerde taal- en muziekaanpak op school.

De vraag van dit project was: hoe kunnen we goede en gevarieerde aanpakken ontwikkelen waarbij muziek en taal elkaar versterken en kunnen we dat doen bij belevend lezen met toneelleesverhalen en daarbij nieuwe samenhangen en nieuwe leermogelijkheden ontdekken. Vanuit SMG is hieraan meegewerkt door theaterdocente Saskia Broertjes